Course curriculum

  1. Syfte

  2. Syfte, om kursen

  3. Presentation, om mig

  1. Det sanna ljuset i tillvaron

  1. Träff 1

  2. Övning 1

  3. Övning 2

  1. Träff 2, del 1

  2. Övning 1

  3. Övning 2

  4. Övning 3

  5. Träff 2, del 2

  6. Till nästa gång

  1. Fördomar, medvetenhet

  2. Övning 1

  3. Övning 2

  4. Sammanfattning, till nästa gång

  1. Video 1, träff 4

  2. Övning 1

  3. Övning 2

  4. Övning 3

  5. Sammanfattning och till nästa träff

About this course

 • €49,00
 • 51 lessons
 • 2 hours of video content